• ثبت نام
  • ورود شماره موبایل
   • شماره موبایل خود را وارد کنید تا پیامک برایتان ارسال شود
  • ارسال کد دریافت شده
   • کد پیامک شده را وارد نمایید
   • نام خود را وارد نمایید
   • درصورت تمایل عکس خود را بارگذاری نمایید
  • تعریف سازمان
   • ثبت اطلاعات سازمان
    • بارگذاری تصویر لوگو
    • ثبت نام سازمان
    • ثبت مقدار مرخصی مجاز ماهانه کارمندان
   • انتخاب پلن
  • تعریف دفتر کاری
   • ثبت اطلاعات دفتر کاری
    • ثبت نام دفتر
    • ثبت مقدار تاخیر مجاز روزانه
    • ثبت مقدار تاخیر مجاز ماهانه
   • مشخص کردن محل دفتر
    • اجازه دسترسی به مکان
    • انتخاب مکان دفتر
    • تعیین محدوده ثبت ساعت
   • افزودن دفاتر کاری
  • تعریف تقویم کاری
   • تعیین روزهای تعطیل دفتر کاری
   • تعیین ساعت کاری (شروع کار پایان کار و پایان اضافه کاری)
  • استفاده از صفحه اصلی اپلیکیشن
   • ثبت ورود و خروج
   • نمایش ترددها
   • منوی اپلیکیشن
    • درخواست‌ها
    • تایید و رد درخواست
    • لیست کارمندان
    • لیست سازمان‌ها
    • تنظیمات
   • ثبت و تایید درخواست‌ها
فهرست